Fysioterapi

Torticollis

Spædbørn kan i forbindelse med graviditeten og fødslen udvikle skævt hoved og kranie. Vi har stor erfaring i behandling af disse børn.

Hvad er torticollis?
Muskulær torticollis skyldes, at musculus sternocleidomastoideus, en muskel på siden af halsen, er for kort til, at man kan holde hovedet oprejst og dreje det til siden. Patienten vil hælde hovedet mod den side, hvor musklen er for kort og muligvis også løfte skulderen i samme side. Det er også vanskeligere for patienten at dreje hovedet til denne side. Torticollis kan medføre et asymmetrisk kranium, da patienten vil have en tendens til at ligge med hovedet til samme side.

Behandling:
Torticollis behandles fortrinsvis med fysioterapi, men i svære tilfælde kan man forsøge at forlænge halsmusklen med botoxindsprøjtning, efterfulgt af fysioterapi, eller man kan vælge at foretage en egentlig operation.